Geluidsisolatie of geluidsabsorptie

Wat zijn de verschillen?
Mavotrans dé expert in geluidsisolatie, levert constructieve oplossingen voor het isoleren van trillingen

Geluidsisolatie

Voorkomen of reduceren van geluidsoverdracht tussen twee ruimten

Bij geluidsisolatie zorgen we ervoor dat het geluid zich niet van de ene naar de andere ruimte kan verplaatsen. De bepalende factor hierbij is massa. Hoe hoger de massa en densiteit van een materiaal, hoe meer energie er nodig is om het te laten trillen en hoe beter het de geluidsgolven kan stoppen.

Materialen zoals metselwerk of beton zijn heel sterk in het isoleren van geluid. Om een effectieve geluidsisolerende werking te bereiken, moeten materialen voldoende zwaar zijn en daarbij volledig luchtdicht zijn om geluidslekken te voorkomen.

Als een hoge massa een probleem is kan geluid kan ook geïsoleerd worden door dubbele constructie zoals voorzetwanden, zwevende dekvloeren en vrijhangende plafonds.

De belangrijke maatstaf is het geluidsniveau aangeduid met dB. Vandaar ons merk Mavo-dBreak.

Ontdek alles over geluidsisolatie
Akoestische ontkoppelde zwevende vloersystemen in sporthallen en gymzalen

Geluidsabsorptie

Mavotrans akoestiek project WestfieldMall-of-the-Netherlands

Optimaliseren van de akoestiek binnen één ruimte

Door geluidsgolven te absorberen in een ruimte reduceren we de nagalmtijd. We gebruiken hierbij een geluidsabsorberend materiaal waarin de geluidsgolven worden opgenomen en niet volledig terugkaatsen. Een deel van het geluid wordt omgezet in warmte, het restant kaatst terug in de ruimte.

Materialen zoals melamineschuimstof, minerale wol of polyesterwol en vilt zijn ideaal om de akoestiek in een ruimte te optimaliseren. Het zijn poreuze materialen met een open oppervlak waarin de geluidsgolven makkelijk binnendringen, maar moeilijk uit ontsnappen.

Geluidsabsorptie wordt uitgedrukt in de geluidsabsorptie coëfficiënt αs of het equivalente geluidsabsorptie oppervlak A(m2)

Ontdek alles over geluidsabsorptie