Luchtgeluid en luchtgeluidsisolatie

Geluidsisolatie begint bij de bron Akoestiek advies?
Luchtgeluid

Wat is luchtgeluid?

Luchtgeluid ontstaat wanneer een geluidsbron de lucht laat trillen. Hierdoor ontstaan geluidsgolven die zich door de lucht gaan voortbewegen. Op plaatsen waar ze de constructie van een ruimte kunnen laten trillen, planten ze zich voort van de ene ruimte naar de andere, of van binnen naar buiten. De bepalende factor hierbij is massa. Hoe hoger de massa van de constructie, hoe meer energie er nodig is om het te laten trillen en hoe hoger de geluidsisolatie.

Deze vorm van geluidsoverdracht komt vooral voor via duren, ramen, wanden, plafonds en vloeren met weinig massa. Voor een goede geluidsisolerende werking moeten materialen zwaar zijn en helemaal luchtdicht om geluidslekken te voorkomen.

Bijvoorbeeld bij mensen die vinden dat de buren luidruchtig zijn, blijkt dat soms best mee te vallen. Dan blijkt na onderzoek dat de mate van geluidsdoorlaatbaarheid van woningscheidende wand niet afdoende is, en het geluid niet voldoende geïsoleerd wordt.

Mavotrans over luchtgeluid - gitaarspelen

Oplossingen voor het verhogen van luchtgeluidsisolatie

  • De constructie zwaarder maken, al is dat niet overal mogelijk. Producten voor massaverzwaring bieden in sommige gevallen uitkomst.
  • Een ander optie is een dubbelwandige constructie maken d.m.v. een voorzetwand, een verende zwevende vloer en een hangend verlaagd plafond. Hiermee wordt voorkomen dat geluidsgolven de constructie zelf bereiken.
geluidsisolatie voor een perfecte akoestiek
maatwerk
berekend en beproefd
duurzaam samenwerken