Wat is een constructief dilatatieprofiel?

De aandachtspunten voor het juiste profiel

De keuze van het juiste constructieve dilatatieprofiel is een belangrijke beslissing

Noodzaak van goed werkende dilatatievoeg of krimpvoeg

In de ontwerpfase van een gebouw is het verstandig om rekening te houden de mogelijkheid van scheurvorming veroorzaakt bewegingen, zoals omgevingstrillingen en thermische uitzetting of krimp.

Het opnemen van bewegingsvoegen op de juiste plaatsen in vloeren, wanden en plafonds vangt deze in alle richtingen (x-, y-, z-richting) op en waarborgt daarmee de functionaliteit van de constructiedelen over de levensduur van het gebouw. De plaats waar de bewegingsvoeg door de constructie loopt wordt bepaald door de constructeur. 
Deze voeg kan ter plaatsen van verschillende delen in de constructie, ook aan verschillende eisen moeten voldoen. Denk aan bijvoorbeeld waterdicht, belasting door transportvoertuigen, akoestische trillingen, vloerverwarming of brandwerendheid.

Door de bewegingsvoeg op te bouwen of te onderhouden met een vooraf juist gekozen profiel(-en), zorg je voor een blijvend  goede werking.

 

Mavotrans projecten - dilatatie

Dilatatieprofiel of krimpvoegprofiel

  • Een dilatatieprofiel is een profiel dat aan weerszijden van een bewegingsvoeg wordt geplaatst om krachten en/of bewegingen op te vangen die ontstaan tijdens en ná de bouw
  • Het begrip dilatatieprofiel omvat profielen toegepast in vloeren en wanden en plafonds waarmee thermische bewegingen van de dilatatievoeg in de constructie van een gebouw spanningsloos worden gevolgd. De locatie van een dilatatievoeg wordt bepaald door de constructeur.
  • De aan dilatatieprofielen gerelateerde krimpvoegprofielen worden toegepast om afwerkvloer te segmenteren, bijvoorbeeld in tegelvloeren.

Waarom een constructief dilatatieprofiel?

  • Indien een dilatatieprofiel niet afgestemd is op de eisen kan deze beschadigd raken, of door verkeerde montage los komen te liggen, of vloerafwerking (tegels) aan weerszijden dilatatieprofiel beschadigd raken.
  • Een dilatatieprofiel in de vloer moet de functionaliteit van de vloer waarborgen, bijvoorbeeld waterdicht, transportvoertuigen, akoestische trillingen, vloerverwarming.
  • Als een dilatatieprofiel is afgestemd op de constructie van het gebouw en de gebruikseisen in het gebouw en correct is gemonteerd zal het (minder) opvallen in het zicht. Geldt ook voor profielen in dilatatievoegen in wanden en plafonds.

Tips voor de ontwerpfase:  

  • Dilatatieprofiel afstemmen op eisen welke eraan gesteld worden, geen keuze op basis van gevoel of later te bepalen
  • Bij tegelvloeren geen tegels kleiner dan halve tegel aan weerszijden profiel.

De esthetische invloed van een profiel op een ruimte

Een dilatatieprofiel is bijna altijd in het zicht. De mate waarin het profiel opvalt kan deels worden bepaald door juiste kleur inlage te kiezen. Daarnaast zijn er profielen die speciaal aansluiten bij een bepaalde vloerafwerking, zoals tapijt of kunststofvloerbedekking.

Een andere optie om een profiel te blenden in zijn omgeving of juist te laten opvallen is anodiseren in een gewenste kleur. Standaard kleuren zijn standaard kleuren zijn  C0 Natuur, C31 Champagne, C32 Lichtbrons. Maar diverse profielen kunnen op aanvraag ook in andere kleuren. 

Een verkeerd gekozen dilatatieprofiel of niet goed gemonteerd kan daarmee de ‘happiness’ factor van een ruimte of omgeving aantasten. De Esthetische waarde van een goed dilatatieprofiel is dus bijna net zo belangrijk als het voldoen aan de technische eisen.