Veilig hijsen

Het juiste anker voor een optimale veiligheid
Veilig hijsen in en blijft topprioriteit

Betrouwbare hijsmiddelen

Het hijsen van deze zware bouwdelen verhoogt het risico op ongevallen voor zowel de bouwplaats als de omgeving.

  • Door de toename van het aantal hijsbewegingen door geprefabriceerde bouwdelen 
  • Door het steeds vaker bouwen op binnenstedelijke locaties

Het hijsen van bouwdelen vraagt altijd om gedegen kennis van het hijssysteem en de te gebruiken hijsankers.  Niet elk anker is geschikt om te hijsen.

Voor het veilig hijsen van bouwdelen leveren wij diverse hijankers en hijsgereedschappen. Bij de toepassing van de hijsmiddelen staat veiligheid voorop.

Rekenregels en belastingtabellen

Om onze hijsankers en hijsgereedschappen op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken zijn rekenregels, belastingtabellen en montagevoorschriften beschikbaar.

Met behulp van de rekenregels kan de optredende belasting op het hijsankersysteem worden bepaald. In de belastingtabellen kan worden afgelezen welk hijsankersysteem de berekende belasting kan opnemen. In de montagevoorschriften staat omschreven hoe het hijsgereedschap op een veilige wijze kan worden ingezet.

 

Belastingtabellen voor hijssystemen
Belastingtabellen voor hijsen Voor de beste en veiligste keuze