Referentie ruimteakoestiek | Gymzaal OG Heldring School - Den Haag

akoestiek bij gymzaal van OG Heldring School

Akoestiek bij gymzaal van OG Heldring School

Opdrachtgever: Christelijke Basisschool (CBS) OG Heldringschool
Verwerker: Ray-On te Moerkapelle
Akoestisch advies: Mavotrans

Perfecte akoestiek in gymzaal

Bij CBS OG Heldringschool in Den Haag stelt men zich ten doel om kinderen met leerbelemmeringen en -beperkingen zo te begeleiden dat ze hun mogelijkheden maximaal benutten.
En juist die begeleiding is soms moeilijk in rumoerige gymzaal. De nagalmtijd in de zaal was te lang en dit veroorzaakte klachten bij de leerkrachten.

In gezamenlijk overleg is gekozen voor het toepassen van geluidsabsorberende GymWall platen op de muren. Mavotrans heeft haar vaste montagebedrijf Ray-On uit Moerkapelle ingeschakeld om GymWall in de zaal aan te brengen. Het resultaat geeft een chique en rustige uitstraling. Maar bovenal is qua akoestiek het gewenste doel bereikt. Zowel de kinderen als leerkrachten merken het verschil en zijn blij met het behaalde resultaat.

Ontdek meer over GymWall