Groene akoestische oplossingen

Creëer een gezonde leef-, woon- en werkomgeving

Meer en meer wordt het welzijn van de gebruiker in het gebouw centraal gesteld. Onderzoek toont aan dat een gezonde werk- en leefomgeving grote impact heeft op het welzijn en de productiviteit van de  gebouwgebruiker. Mede door de intrede van de WELL Building Standard, geniet de gezondheid van mensen binnen in gebouwen steeds meer aandacht. De combinatie van voldoende daglicht, natuurlijke producten en akoestiek zijn onmiskenbaar verbonden met “Well being”. Zowel het  gebruik van levend groen als een aangename akoestiek leveren een positieve bijdrage aan de gezondheid, productiviteit en comfort.