Geluidsabsorberende ophangelementen

Geluidsabsorberend ophangelement in de vrije ruimte

Ruimtes waarvan alle zijden uit harde materialen bestaan hebben de eigenschap om geproduceerd geluid een lange tijd heen en weer te kaatsen. Dit kaatsten noemt men galmen ofwel de nagalm van een geluid. Een te lange nagalm wordt als zeer hinder ervaren. De wanden en de vloer van een ruimte worden vaak gevuld met materialen of objecten die het geluid iets breken. Maar voor ruimtes met hoge plafonds is vaak iets lastiger. Denk aan ruimtes zoals :

  • Werkplaatsen  
  • Productiehallen  
  • Sportaccommodaties
  • Ontvangstruimten
  • Drukkerijen
  • Zwembaden
  • Leslokalen

Een perfecte akoestische oplossing voor hoge plafonds zijn baffles. Dit zijn geluidsabsorberende ophangelementen. En ja in meervoud, want een ophangelement hangt nooit alleen. De baffles worden met een bepaalde tussenruimte in een rij aan het plafond gehangen. Door ze op de juiste afstand van elkaar te plaatsen worden de geluidsgolven die van het plafond weerkaatsen door het geluidsabsorberend ophangelement opgevangen en geabsorbeerd. 

Vraag één van onze adviseurs welk ophangelement voor uw ruimte ideaal zou zijn.