Ontkoppeling van bouwdelen

Ontkoppeling van bouwdelen

De ontkoppeling van bouwdelen heeft als doel, het zoveel mogelijk reduceren van contactgeluiden. Bij contactgeluid zorgt een vast medium, zoals beton, voor transport van het geluid. Voorbeelden van contactgeluiden zijn: lopen, stampen, vallende voorwerpen, stansmachines, draaiende compressoren, schuiven met een stoel.

De hierdoor in de constructie opgewekte trillingen worden door de constructie voortgeplant en kunnen elders in het gebouw door vloeren en wanden weer als luchtgeluid worden afgestraald. De bestrijding van contactgeluid moet vooral bij de bron worden gezocht, door te voorkomen dat het contactgeluid wordt opgewekt of doorgegeven. Maar dit is niet altijd mogelijk.
Het tegenhouden van eenmaal opgewekt contactgeluid is veel ingewikkelder. We moeten zorgen dat het contactgeluid geïsoleerd blijft tot een bepaald deel van het gebouw.

Voor de ontkoppeling van bouwdelen zoals vloeren, muren, traphuizen, gevels, staalconstructies e.d. heeft Mavotrans een aantal specialistische oplossingen.
Deze Mavo-dBreak oplossingen mogen de constructieve integriteit van het gebouw niet negatief beïnvloeden. Voor het op de juiste wijze ontkoppelen van een bouwdeel moet iedere gekozen oplossingen door uw constructeur worden doorgerekend.