Dwarskrachtdeuvels

Cret dwarskrachtdeuvels

De Cret dwarskrachtdeuvels bieden de beste oplossing voor het overbrengen van dwarskrachten bij dilataties in betonconstructies.
Door het unieke ontwerp van de dwarskrachtdeuvels kunnen deze zeer hoge dwarskrachten opnemen. De deuveltechniek kent veel toepassingen in woning-, utiliteits- en civiele bouw: vervangen van oplegneuzen, koppelen van lange wanden of funderingsbalken, vervangen van dubbele dilatatiewanden of dubbele rijen kolommen ter plaatse van een dilatatie en het opleggen van bordessen.

Voordelen

 • Zeer hoog belastbaar
 • Optimale krachtenoverdracht
 • Er kan slanker worden gebouwd
 • Verkorting van bouwtijd
 • Standaard bekisting kan worden gebruikt
 • Voldoet aan Eurocode 2

Uitgangspunten die bekend moeten zijn voor bepaling van het juiste Cret type:

 • Betonkwaliteit
 • Maximale voegbreedte “e”, d.w.z. voegbreedte bouwfase
  “f”+ berekende dilatatiebeweging “Δf” (Δf x factor 1,4)
 • Is er sprake van deuvels voor volgen zijdelingse verplaatsing
 • Rekenwaarde belasting in kN/m bij de dilatatievoeg
 • Plaatdikte, bij breedplaatvloer mag de schil niet worden meegerekend