Hulpmaterialen voor stortnaden

Praktische oplossingen voor het realiseren van stortnaden

Stortnaden zijn noodzakelijk wanneer de beschikbare betoncapacitiet of de beschikbare bekisting niet toereikend is om de totale stort in één keer te kunnen realiseren. voor het realiseren van stortnaden biedt Mavotrans diverse praktische oplossingen, die allen een ruw betonoppervlak realiseren waardoor de aanhechting met het beton van de volgende stort optimaal is. Ook voor waterdichte stortnaden biedt Mavotrans diverse oplossingen.