Ontkistingswas U

 • Een transparante, gemakkelijk smeerbare ontkistingswas op basis van paraffine
 • Voor een soepele lossing van moeilijk lossende onderdelen in de betonindustrie
 • Geeft een strak en gaaf betonoppervlak zonder luchtbellen
 • Zorgt voor een schone mal
 • Bezit corrosiewerende eigenschappen bij stalen bekisting
 • Kleur : beige/wit
 • Verbruik : ca. 10 m2 per kilo
Meer informatie
bestelnummeromschrijvinginhoud lverpakking
333202ontkistingswas1010kg

Toebehoren

Ontkistingsmiddel voor alle soorten bekistingen

Ontkistingswas U is een transparante, gemakkelijk smeerbare ontkistingswas op basis van paraffine. De ontkistingswas zorgt ervoor dat moeilijk lossende onderdelen, makkelijker te lossen zijn.

Voordelen

 • Geeft een strak en gaaf betonoppervlak zonder
  luchtbellen
 • Zorgt voor een schone mal
 • Bezit corrosiewerende eigenschappen bij stalen
  bekisting
 • Zowel geschikt voor traditioneel beton als voor
  zelfverdichtend beton

Toepassingen

 • Sparingen
 • Binnenkernen
 • Hijsankerbollen

  Toepasbaar op ondergronden van staal, (gelakt) hout, diverse kunststoffen en rubbermatten. Bij andere materialen wordt geadviseerd een geschiktheidstest uit te voeren.

Technische gegevens

Kleur : beige/wit
Verbruik : ca. 10m2 per kilo
Volumegewicht kg/l : 1,1 kg/l
Vlampunt : > 190°C
Houdbaarheid : In gesloten, originele verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen een gegarandeerde houdbaarheid en stabiliteit van tenminste 2 jaar na productiedatum

 

 

Verwerking

 • Eenvoudig aan te brengen met een kwast
 • Gelijkmatig verdelen
 • Aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen zijn:
  veiligheidsbril en oliebestendige handschoenen.
 • Voor later aan te brengen producten adviseren wij om het behandelde betonoppervlak te reinigen, dit om een goede aanhechting te krijgen.