Faculteit Technische Natuurwetenschappen TU Delft

Trillingvrije dilatatieprofielen voor een state-of-the-art gebouw.
referentie dilatatieprofielen TU Delft

Opdrachtgever: TU Delft FMVG
Architect: Ector Hoogstad Architecten Rotterdam
Aannemer: Bouwcombinatie Hurks Kuijpers
Leverancier en advies: Mavotrans

De uitdaging

De faculteit voor Technische Natuurwetenschappen (TNW) van de TU Delft is gehuisvest in een state-of-the-art gebouw. Om op internationaal niveau op het hoogste niveau te kunnen blijven presteren was de realisatie van een nieuw faculteitsgebouw noodzakelijk. Dagelijks maken ruim 600 medewerkers en 800 studenten gebruik van dit ca. 30.000 m² tellende gebouw.

In het pand zijn hoogwaardige laboratoria onderbracht voor de afdelingen Bionanoscience, Chemical Engineering en Biotechnologie. Binnen deze wetenschappen wordt onderzoek op nanoniveau verricht, waarbij een minuscule verstoring in de laboratoria van invloed kan zijn op de testresultaten. De laboratoriumruimten kenden daarom extreem hoge eisen op het gebied van trillingen, temperatuurstabiliteit, luchtstromingen en geluid.

Ten behoeve van de meetopstellingen zijn 38 volledig trillingvrije opstellingen gerealiseerd die voldoen aan de strenge norm VC-F. De vloer onder de meetopstelling is volledig los gehouden van de omringende vloer in dezelfde ruimte en van de constructie buiten de ruimte, waardoor externe trillingen geen enkele invloed hebben op de meetopstelling. Voor een optimale voegovergang tussen de verschillende vloerdelen stonden de Migua® dilatatieprofielen van Mavotrans in het bestek voorgeschreven.

De oplossing

Na bestudering van alle strenge eisen waaraan het dilatatieprofiel moest voldoen en dan vooral met betrekking tot het opvangen van trillingen en de hygiënische eisen, is in overleg met de opdrachtgever, architect en aannemer gekozen om het Migua® FGH 65 dilatatieprofiel toe te passen in de laboratoria.

Bij dit profiel is de elastische inlage volledig spanningsloos in het profiel bevestigd waardoor trillingen geen invloed op het profiel hebben daarnaast is de inlage ultra glad en zeer geschikt in ruimten waar hoge worden gesteld aan hygiëne. Het profiel kan bewegingen in drie richtingen opnemen en heeft een voegwerking van 20 (+10/-10) mm.

De FGH 65 profielen zijn als volledig geprefabriceerd rechthoekig frame geleverd waardoor een praktische, efficiënte en nauwkeurige verwerking wordt gewaarborgd.

Buiten de laboratoria, waar de strenge eisen met betrekking tot de trillingen niet van toepassing zijn, is het Migua® FP 55-4S dilatatieprofiel toegepast. Ook hier is het systeem volledig op maat, inclusief alle benodigde vormstukken en montage toebehoren zoals ankers en mortel, geleverd.

  • 38 trillingvrije meetopstellingen voorzien van Migua® dilatatieprofielen
  • Faculteitsgebouw van 30.000 m²
  • Trillingvrij dilatatieprofiel
  • Voegwerking profiel 20 (+10/-10) mm
  • Gladde inlage waarborgt hygiëne