BENG-norm

Eisen aan de luchtdichtheid
Eisen aan de luchtdichtheid

Eisen vanuit de overheid

In Nederland worden er eisen aan de luchtdichtheid gesteld die in het bouwbesluit opgesteld staan.

Overgang van de EPC-norm naar de BENG-norm

Sinds 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwbouw, zowel woning- als utiliteitsbouw, dat aanvragen van een omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). De BENG-eisen vervangen de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC).

Het grootste verschil tussen deze twee is dat de BENG norm een aparte eis stelt aan de energiebehoefte van een gebouw zelf. Daarnaast krijgt energiebesparing nu voorrang op energieopwekking. Binnen de EPC is dit uitwisselbaar.

Bij de EPC werd er meer gekeken naar de energiebesparing en minder naar de opwekking van energie (als de EPC-norm niet werd behaald, werd dit opgelost door bijv. de toevoeging van zonnepanelen). Met de ingang van de BENG norm wordt er meer focus gelegd op het gebouwontwerp en het energieverbruik.

Qv;10 waarde

Volgens de NEN 2687 is er vastgesteld dat de luchtdoorlatendheid uitgedrukt wordt in een qv;10 waarde. De qv;10 waarde houdt in dat de luchtvolumestroom die ontstaat in de naden en kieren bij een drukverschil van 10 Pascal in kaart gebracht wordt. Dit wordt voor het gebouw in zijn geheel bepaald en niet per bouwdeel.

Aan welke eis voor de qv;10 waarde je precies moet voldoen is afhankelijk van het project, daarbij kunnen er ook nog extra eisen worden gesteld bij het project.

BENG met de luchtdichte materialen van Mavotrans
Eisen aan de luchtdichtheid - Trias Energica

Het principe van BENG is gebaseerd op de Trias Energetica en geldt als basis voor het energiezuinig en comfortabel wonen.

De drie BENG-indicatoren zijn:

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar;
  • Het maximale primaire fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m²gebruiksoppervlak per jaar;
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

    Mavotrans optimaal energiegebruik in de ruimte   Mavotrans icoon Energie uit duurzame bron    Mavotrans icoon zonenergie

In Nederland is de luchtdichtheid op basis van NEN 2687:1989 onderverdeeld in klassen, waarbij geldt hoe hoger de klasse hoe meer luchtdicht het gebouw.

Klasse 1 Basis qv;10 > 0,6 dm3/s.m²
Voldoet aan het Bouwbesluit geen bijzondere eisen

Klasse 2 Goed qv;10 tussen 0,3 en 0,6 dm3/s.m²
Energiezuinig bouwen

Klasse 3 Uitstekend qv;10 < 0,15 dm3/s.m²
Passief bouwen of andere vormen van zeer energiezuinig bouwen

De Wet kwaliteitsborging (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging wordt in 2023 stapsgewijs ingevoerd en heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Hier houdt de aannemer een actieve rol in het waarborgen van de kwaliteiten en manier van bouwen bij het project.

Met de juiste toepassing van onze gecertificeerde producten kun je voldoen aan de gestelde eisen van luchtdichting.