Disclaimer

©2020 - De pagina’s op deze website zijn gepubliceerd door Mavotrans (“we”, “wij” of “ons”).
 
Lees onze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door aangezien er door uw gebruik van deze website vanuit wordt gegaan dat u ermee hebt ingestemd eraan gebonden te zijn. Wij behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen en melden de wijzigingen hier. U wordt aangeraden om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren aangezien u wordt verondersteld deze veranderingen te hebben geaccepteerd wanneer u doorgaat met het gebruik van de website nadat deze zijn gemeld. Deze website kan worden bezocht vanuit diverse landen over de wereld. Elk land heeft wetten die kunnen afwijken van de regels op deze website.
Deze gebruiksvoorwaarden worden bepaald door de wetten van Nederland en u gaat ermee akkoord dat de Nederlandse rechtbanken exclusieve jurisdictie hebben in elk geschil. Aangezien deze website kan worden bezocht vanuit diverse landen over de wereld, attenderen wij u op het feit dat wetten in het land waarvandaan u deze website bezoekt mogelijk verschillen van de wetten die toepasbaar zijn op de gebruiksvoorwaarden van deze website.

Informatie wordt door ons gepubliceerd op de website en indien aangegeven, door bepaalde derde partijen. Wij nemen elke voorzorgsmaatregel om ervoor te zorgen dat de gepubliceerde informatie op deze website juist is wanneer deze wordt gepost en regelmatig wordt bijgewerkt, maar we kunnen niet garanderen dat deze juist is en we wijzigen de informatie mogelijk op elk moment zonder bericht.

WIJ PUBLICEREN DE WEBSITE “ZOALS DEZE IS” ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE OP DE ACTIVITEITEN VAN ONZE SITE, DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OF DE PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OP DE WEBSITE (VOOR ZOVER ZULKE GARANTIES UITGESLOTEN MOGEN WORDEN ONDER DE RELEVANTE WETGEVING). DAARNAAST ZIJN ZOWEL WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN OF SCHADE DIE MOGELIJK VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE ALS EEN GEVOLG VAN ONJUISTHEDEN IN OF WEGLATINGEN VAN DE INFORMATIE DIE DEZE MOGELIJK BEVAT.

Elke verwijzing naar een product of dienst dat/die wij hebben aangeboden of mogelijk door ons wordt aangeboden, staat niet gelijk aan een belofte dat een dergelijk(e) product of dienst te allen tijde beschikbaar is. Wijzigingen of verbeteringen van dergelijk producten of diensten kunnen te allen tijde zonder bericht worden aangebracht.

Het auteursrecht op deze webpagina's is eigendom van ons. Mavotrans bezit het auteursrecht op de content die op de website wordt gepubliceerd, tenzij anders vermeld door een auteursrecht van een derde partij. Afbeeldingen, handelsmerken en merken worden ook beschermd door andere intellectuele-eigendomswetten en mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd of toegeëigend zonder schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaren ervan. Tenzij het specifiek is verboden door een bericht dat op een pagina is gepubliceerd, mag u dergelijke onderdelen van de website uitprinten die u mogelijk redelijkerwijs nodig hebt voor uw eigen persoonlijke gebruik, onder de voorwaarde dat alle relevante auteursrechten en/of disclaimers bij de kopie zijn bijgevoegd. Elk ander gebruik is verboden. Content en informatie die door andere derde partijen dan Mavotrans worden aangeboden, zijn duidelijk geïdentificeerd waar deze worden weergegeven. Wij publiceren deze content zoals deze ons wordt aangeleverd en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid of actualiteit ervan. U moet gepaste stappen nemen om deze informatie te verifiëren voordat u ernaar handelt.

Speciale opmerking over software en andere digitale diensten.
Alle rekenprogramma's en BIM/CAD-bibliotheken die op onze website worden gepresenteerd, zijn producten van Mavotrans. De software is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten zijn voorbehouden. Wijzigingen van de programma’s of sub-componenten vereisen voorafgaande toestemming van de auteur. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen in acht zijn genomen bij de voorbereiding van de software, kunnen fouten in het programma en de BIM/CAD-bibliotheken niet volledig worden uitgesloten. Daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren wanneer de resultaten van deze software of BIM/CAD-bibliotheken fouten bevatten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om inputwaarden en -tekeningen te controleren en de geschiktheid ervan te verifiëren op basis van de actuele standaarden en goedkeuringen.
De gebruiker blijft exclusief verantwoordelijk voor de toegepaste uitkomsten van de berekeningen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u contact met ons wilt opnemen over onze website, stuur dan een mail naar de Mavotrans-webmaster door gebruik te maken van de volgende link
marketing@mavotrans.nl