Beleid

De missie, visie en kernwaarden van de organisatie zijn doorvertaald naar het beleid en de strategische doelstellingen.

 

Kwaliteit

Mavotrans B.V. garandeert de afgesproken kwaliteit van de te leveren producten en diensten. Om deze garantie te bieden aan de klanten maakt Mavotrans gebruik van een managementsysteem. Wij zorgen ervoor dat onze producten voldoen aan de eisen en verwachtingen van opdrachtgevers en andere belanghebbenden. We streven er te allen tijde naar om te voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. We borgen onze processen met gekwalificeerde medewerkers, partners en de juiste middelen. Belanghebbenden worden betrokken om de bedrijfsrisico’s, processen te beheersen en continu te verbeteren.

Arbo

De gezondheid van de medewerkers komt op de eerste plaats. Daarom houden we steeds rekening met de ergonomische, veiligheidskundige en arbeidshygiënische aspecten bij vernieuwing en vervanging van arbeidsmiddelen. De doelstelling is dat medewerkers graag en goed bij Mavotrans kunnen werken. We hechten belang aan de betrokkenheid van alle personen die voor of namens Mavotrans werken.
 

Milieu en duurzaamheid

Milieu vormt een essentieel onderdeel van ons beleid. De zorg voor en bescherming van het milieu is geïntegreerd in onze dagelijkse werkzaamheden. Wij zetten ons in voor een beter klimaat. Dit doen we door samen te werken binnen de keten om milieuvervuiling tegen te gaan en continu te verbeteren. Binnen onze bedrijfsvoering maken we milieubewuste keuzes op het gebied van productietechnieken, duurzaam gebruik van energiebronnen, inkoop en verwerking van (gerecyclede) basismaterialen.
 
Mavotrans stimuleert gerichte productontwikkeling en innovatie ten aanzien van duurzaamheidseisen en zal dan ook zelf zwaar inzetten op bouwmaterialen die de duurzaamheidstoets kunnen doorstaan. Een duurzaam assortiment dat bijdraagt aan een duurzaam bouwproces.
 

Sociaal ondernemen

Naast onze doelen op het gebied van duurzaamheid, vinden wij het tevens belangrijk om sociaal te ondernemen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten een kans krijgen op werk of ontwikkelingsmogelijkheden. Wij ondernemen hiervoor de volgende initiatieven:

  • Diverse werkzaamheden worden door ons ondergebracht bij Den Haag Werkt. Den Haag Werkt begeleidt met veel kennis, kunde en ervaring mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het leveren van zinvol en productief werk.
  • Wij bieden meerdere stageplaatsen voor scholieren met een bepaalde achterstand op hun mede studenten, zodat ook zij gedegen werkervaring op kunnen doen en daarmee hun kans op de arbeidsmarkt vergroten.
  • De rol die goede doelen vervullen, is van onmiskenbaar belang voor de samenleving. Elk jaar worden diverse goede doelen initiatieven, evenementen en hulpinstanties door Mavotrans gesponsord.

Gezien het belang dat de directie van Mavotrans hecht aan het managementsysteem, heeft zij zich persoonlijk belast met het toezicht op en de instandhouding van dit systeem.