Algemene projectaanpak

Bouwakoestiek kent geen standaard oplossingen
Mavotrans dé expert in geluidsisolatie, levert constructieve oplossingen voor het isoleren van trillingen

Algemene projectaanpak bouwakoestiek

Geluidsisolatie kent geen standaard oplossingen, ieder project is anders en dit vraagt om projectgerichte invulling. Vandaar dat Mavotrans de volgende algemene projectaanpak bouwakoestiek hanteert:
Algemene projectaanpak voor bouwakoestiek

geluidsisolatie voor een perfecte akoestiek
maatwerk
berekend en beproefd
duurzaam samenwerken