Algemene projectaanpak

Bouwakoestiek kent geen standaard oplossingen, ieder project is anders en dit vraagt om projectgerichte invulling. Vandaar dat Mavotrans de volgende projectaanpak hanteert. 

Algemene projectaanpak:

 1. Inventariseren van het probleem
  Afhankelijk van de fase waarin het project zich bespreken we het probleem en het proces waarin het probleem zich voordoet. Des te vroeger wij in het proces betrokken zijn, des te eerder kunnen wij problemen helpen voorkomen.
  In de plan en ontwikkelingsfase inventarissen wij op basis van de beschikbare BIM tekeningen en door de opdrachtgever de specifiek gestelde prestatie-eisen, voorwaarden en wensen.
  Mocht de bouw reeds onder weg zijn dan inventariseren wij middels een bezoek ter plaatse indien noodzakelijk;
 2. Vastleggen van de huidige situatie in afmetingen, aanwezige materialen en/of objecten, constructieve belastingen e.d.;
 3. Evalueren van eventueel aanwezige meetresultaten en/of adviesrapportage;
 4. Bepalen welke methode het best gekozen kan worden voor de oplossing van het probleem, bijvoorbeeld bronmaatregelen of akoestische aanpassingen in de overdrachtsweg;
 5. Het doorrekenen van de aangepaste constructieve koppeling op opbrengst in geluidsisolatie en op borging van voor de maximale belastingen.
 6. Uitbrengen van een advies en offerte, eventueel als stappenplan te presenteren;
 7. Na opdracht de exacte uitvoering in overleg met de opdrachtgever bepalen;
 8. Indien nodig tekeningen van de aanpassing(en) voor uitvoering overleggen en met opdrachtgever bespreken;
 9. Het leveren en monteren van de overeengekomen aanpassing(en).